Rapport 2013:07 Fältgentiana i Dalarna

Fältgentianan är en flaggskeppsart för artrika och välhävdade ängar. Den har tidigare varit vanlig i Sverige, men med det snabba försvinnandet av det småskaliga jordbruket har arten alltmer tynat bort. Sedan 1960-talet har den traditionella hävden minskat kraftigt, vilket har resulterat i att arealen naturlig betes- och slåttermark idag är mycket liten. Igenväxning har i synnerhet drabbat de södra delarna av Dalarna. I de nordliga länsdelarna går inte igenväxningen lika fort och här går det ännu att hitta fältgentianan, i ängsmarker som fortfarande slåttas eller betas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_13_07&context=26