Grön infrastruktur för biologisk mångfald i Dalaskogarna

Den biologiska mångfalden i skogarna är viktig. Variationsrika miljöer som inte är isolerade från varandra behövs för att säkra en mångfald av arter. Men hur ser det egentligen ut i dalaskogarna? Den här undersökningen tar reda på vilka gamla barrskogar i Dalarna som fortfarande hyser fungerande naturliga länkar – naturens egen infrastruktur – för dessa arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_24&context=26