Växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län 2011

Finns endast som pdf Växtplankton i sjöar studeras inom miljöövervakningen av främst två skäl: 1) Växtplanktonsamhällets mängd och sammansättning avspeglar miljösituationen i den aktuella sjön. 2) En del växtplankton kan själva bli ett direkt problem, t.ex. vid algblomningar eller om problemskapande arter uppträder i dricksvattentäkter. I denna undersökning används växtplankton främst av det första skälet. Här bedöms den ekologiska statusen med hjälp av växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län. Syftet är att klassificera sjöarnas status vad gäller näring och surhet och provtagningen och analysen utformades därför enligt standardiserad metod och gällande bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007, 2010).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_21&context=26