PM 2012:16 Sammanställning av remissvar för Vattenförsörjningsplan och Materialförsörjningsplan – Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under åren 2010-2011 utarbetat en regional materialförsörjningsplan och en regional vattenförsörjningsplan. Detta är en sammanställning av synpunkter på remisserna samt Länsstyrelsens kommentarer. Med anledning av remissvaren har de slutliga versionerna av materialförsörjningsplan (Rapport 2012:03) och vattenförsörjningsplan (Rapport 2012:02) genomgått viss omarbetning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_16&context=26