Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna

I Dalarna har övervakning av luftkvaliteten i länet samordnats av Dalarnas Luftvårdsförbund. Sedan 2001 har mätningar av kvävedioxid och VOC (bensen) genomförts med ungefär tre års intervall i alla tätorter i länet. Dessutom har vissa mätningar och modelleringar genomförts för andra ämnen som berörs av förordningen. Den nya förordningen ställer dock mer långtgående krav på den övervakning av luftkvaliteten som ska ske för uppföljning av miljökvalitetsnormerna. Inom Dalarnas Luftvårdsförbund pågår för närvarande ett arbete med att utforma ett nytt program. Ett sådant program ska baseras på den kunskap som finns om luftkvaliteten i samverkansområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=13&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss