Inventering av lavar på kulturved i Jämtland, PM 2012:01

Inventering av vedorangelav Caloplaca furfuracea och Ladparasitspik Sphinctrina anglica på kulturved i Jämtlands län 2005-2007. Inventeringarna har utförts av Fredrik Jonsson och Tobias Ekendahl och rapporten är sammanställd av Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin. Inventeringen finansierades av åtgärdsprogrammedel från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län har varit koordinerande län för arbetet med åtgärdsprogrammet. Ett antal lokaler i kommunerna Strömsund, Krokom, Östersund, Berg, Bräcke och Härjedalen genomsöktes efter lavar på så kallad kulturved, t.ex. gamla lador, gärdesgårdar och hässjestolpar. Nästan alla substrat som lavarna påträffades på har ingått i gamla tiders dagliga jordbruk och nybildandet av substraten är idag näst intill obefintligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_01&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss