En metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap, PM 2012:14

I samband med att Lantmäteriets nya nationella höjdmodell blivit tillgänglig finns det möjligheter till noggranna geografiska analyser som tidigare inte varit möjliga att genomföra. Detta PM är en metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån dessa nya data.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_14&context=26