Verksamhetsplan 2009-2011, rapport 2009:05

Verksamhetsplanen är, tillsammans med regleringsbrevet utgångspunkten för enheternas arbetsplaner och tillsynsplaner, där respektive enhets arbetsuppgifter, aktiviteter och prioriteringar konkretiseras. Verksamhetsplanen utgör tillsammans med enheternas arbetsplaner myndighetens samlade verksamhetsplanering för året.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_05&context=26