Satellitdata för övervakning av våtmarker, rapport 2006:38

En av länsstyrelsernas uppgifter är att övervaka miljötillståndet i naturen. Våtmarker fyller många viktiga uppgifter i landskapet, både för vattenbalansen och som livsmiljö för många växter och djur. Det är därför angeläget att övervaka förändringar av våtmarkerna, samtidigt som det är svårt, eftersom de är spridda över så stora områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_38&context=26