Användning av fjärranalys och GIS vid tillämpning av EU:s ramdirektiv för vatten i Dalälvens avrinningsområde, rapport 2003:23

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län om du vill beställa en kopia.

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_23&context=26