Makrofytinventering, Långasjönäs naturreservat 2022

Länsstyrelsen Blekinge har inom vattenförvaltningen uppdrag att följa upp statusklassningen på sjöar och vattendrag i länet. Inom detta uppdrag beställde Länsstyrelsen en inventering av makrofyter i sjöar i Långasjönäs naturreservat i Karlshamns kommun. Vattenvegetation används som indikator på miljötillstånd, till exempel vattenkvalitet och naturvärden i sjöar och vattendrag. Detta miljötillstånd kan sedan användas som grund för ekologisk statusklassning. Länsstyrelsen har också i uppdrag att kartlägga och bekämpa invasiva främmande arter, det vill säga arter som introducerats i en ny miljö av människan och som sedan sprider sig av egen kraft och orsakar skada i denna nya miljö. Dessa arter är ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=96&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss