Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2022

Syftet med den årliga bostadsmarknadsanalysen är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen. Resultatet är därmed ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsar-betet.Det finns ett fortsatt underskott på bostäder i länet, varför det är viktigt att fortsätta samlas och samverka kring frågorna. Detta gör kommunerna på ett mycket positivt sätt i det länsstyrelseinitierade projektet ”Bygga mer hållbart i Blekinge”. I årets analys visar det sig att det finns ett stort behov av småhus och att efterfrågan på villor och landsbygdsboende har ökat till följd av Coronapandemin.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=66&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss