Inventering av anlagd våtmark - En uppföljande biologisk inventering av anlagd våtmark i Strågeryd, Karlskrona kommun

Under sommarhalvåret 2021 utfördes en inventering av, fåglar, groddjur, insekter, kärlväxter och hårklomossa i en restaurerad våtmark vid Lyckebyån i Strågeryd, Karlskrona kommun. Inventeringen utfördes som ett första led i en uppföljningsplan som framarbetades av Naturcentrum AB inför restaureringen av våtmarken 2019. Syftet med inventeringen är att utveckla kunskapen om hur restaurerade och anlagda våtmarker bidrar med ökad biodiversitet, särskilt i områden som tidigare varit biologiskt ensartade. Resultaten visar klart ökande artantal hos både våtmarksfåglar, kärlväxter och dagfjärilar. Särskilt stor ökning sågs bland skalbaggar och övriga insekter, där antalet arter klart mer än fördubblats och där 33 av de 79 arterna anses våtmarksberoende.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=49&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss