Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biotopkartering av kustmynnande vattendrag inom KARO 84/85 2021

NaturFokus AB har under hösten 2021 biotopkarterat Hällarydsån, delar av Klockarebäcken samt Valbäcken -Björkesjöbäcken – Gamslebäcken upp till Sågdammen. Totalt karterades 22,73 km vattendragssträcka. Uppdraget inkluderade också att lokalisera och avgränsa limniska nyckelbiotoper, notera platser med förekomst av de invasiva arterna gul skunkkalla, jätteloka, jättebalsamin, sjögull och vattenpest samt att upprätta ett PM med de cirka 10 mer prioriterade åtgärderna. Föreslagna åtgärder skulle syfta till att leda till en förbättring i status hos kvalitetsfaktorerna Konnektivitet i vattendrag (upp-och nedströms samt sidledes) eller Morfologiskt tillstånd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=36&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss