2021:8 Riskhanteringsplan för Karlshamn 2022-2027 enligt översvämningsdirektivet 2007/60/EC

Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en riskhanteringsplan för Karlshamn i enlighet med direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker. Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrift (MSBFS 2013:1) om länsstyrelsers planer för hantering av översvämningsrisker. Riskhanteringsplanen behandlar översvämningsrisk från havet samt Mieån. Syftet med riskhanteringsplanerna är att identifiera och prioritera nödvändiga åtgärder utifrån riskerna som identifierats i riskkartorna. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=6&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss