2020:29 Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2020

Regional uppföljning av miljömål 2020 Den årliga regionala uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet beskriver miljöarbetet och miljötillståndet i regionen. Miljömålen är en viktig pusselbit i arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_29&context=28