Höga flöden i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2020:23 Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2020

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys visar att fler bostäder byggs i länet jämfört med föregående år. Under 2019 påbörjades totalt 612 bostäder jämfört med 449 året innan. Samtidigt har den stora befolkningsökningen som pågått i Blekinge sedan 2013 avtagit och under 2019 minskade invånarantalet med 78 personer. I Blekinge finns ett stort behov av fler hyresrätter av alla storlekar, men framför allt av ett-, två och tre rum och kök. Av bostadsrätter behövs framför allt fler bostäder med tre rum och kök och när det gäller äganderätter behövs framför allt fler bostäder med fyra och fem rum och kök. Den regionala bostadsmarknadsanalysen grundar sig i stor omfattning på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_23&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss