2019:4 Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Hållbar dricksvattenförsörjning för kommande generationer i Blekinge Blekinge har ett geografiskt utsatt läge. Viktiga dricksvattenresurser måste bevakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till dricksvattenförsörjning äventyras. Länsstyrelsen har nu antagit den regionala vattenförsörjningsplanen som utformats i samarbete med kommuner, myndigheter och övriga remissinstanser. I den nya planen redovisas vattenanvändning, behov och prioriterade dricksvattenresurser. Vattenförsörjningsplanen med tillhörande kartmaterial är ett viktigt underlag för arbetet med vattenförsörjning, samhälls- och infrastrukturplanering, samt med miljöskydd, vattenverksamhet och krisberedskap. Vattenförsörjningen är generellt mycket sårbar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_4&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss