2019:14 Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län

Plattformen för grön infrastruktur i Blekinge har tagits fram av Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor naturen ger oss, så kallade ekosystemtjänster. Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden för olika naturtyper – så kallade värdetrakter. Underlaget utgår från faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna är avsedda att fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att nå miljömålen. Plattformen är både ett kunskapsunderlag och en första vägledning mot en handlingsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Friluftsliv
 • Hotade arter
 • Miljö
 • Miljömål
 • Skogsbruk
 • Skyddad natur
 • Skärgård
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_14&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss