2018:3 Inventering av faunadepåer i Blekinge 2017

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har Naturcentrum AB genomfört en inventering av vedlevande arter i faunadepåer runtom i Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge känner till 53 faunadepåer i länet och nya tillkommer hela tiden. För att utvärdera naturvårdsnyttan med faunadepåer har Länsstyrelsen beställt denna studie som är inriktad på skalbaggar, tvåvingar och svampar, med fokus på rödlistade arter och signalarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2018_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss