Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2015

Föreliggande rapport är en sammanställning av resultatet av länsstyrelsernas Tillsynsenkät 2016 för Blekinge län. Rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_21&context=28