Bottenfauna i Mörrumsån 2015

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har en bottenfaunaundersökning gjorts av Mörrumsåns nedre del, mellan Svängsta och Mörrum. Syftet med undersökningen är främst att få underlag till planeringen av ett nytt naturreservat i området. Totalt 15 lokaler inventerades i oktober 2015. Vattenföringen var låg för årstiden, vilket gjorde att provtagningen kunde genomföras utan större svårigheter. Ån karaktäriseras av hög vattenhastighet, renspolade bottnar med mycket varierat bottensubstrat, dominerat av sten och grus samt med mycket vattenväxter av olika slag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss