Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanalys för Blekinge län

På uppdrag av Länsstyrelsen har SMHI analyserat Blekinges framtidsklimat för perioden fram till år 2100. Syftet var att klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Analysen utgår från ett underlag baserat på de senast tillgängliga klimatscenarierna. För att få en bild av osäkerheterna i beräkningarna har ett flertal olika klimatscenarier utnyttjats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_1&context=28