Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Blekinge län – Undersökning av 15 lokaler i vattendrag

Årets undersökning har omfattat totalt 15 lokaler i rinnande vatten. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. Bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_5&context=28