Elfisken i Blekinge län

Resultaten från elfisken på 20 lokaler redovisas i rapporten. De flesta lokalerna är bra öringbiotoper och tillgängliga för havsvandrande fisk. Reproduktion av öring utvärderas för de lokaler där den förekommer. Flera års fisken redovisas för de lokaler som har fiskats flera gånger. Artrikedomen är stor i vattendragen. Sammanlagt har 21 arter inklusive flod- och signalkräfta fångats. Lokalerna i Mörrumsån (13 arter) och Bräkneån (12 arter) är de artrikaste i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss