Redovisning av projektet "Gröna fält och blåa hav

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder. Länsstyrelserna i Halland, Skåne och Blekinge län gav SLU i uppdrag att utreda vilka åtgärder inom jordbruket som krävs för att uppnå miljökvalitetsmålet "ingen övergödning" med avseende på kväve.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__4&context=28