Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 maj 2024 klocka 09.00 - 15.45

Regional plan- och byggträff

Välkomna till vårens plan- och byggträff som hålls hos Ronneby kommun.

Syftet med träffen är att vi ska diskutera aktuella frågor inom plan- och byggområdet, utbyta erfarenheter och sprida information till varandra. Målgruppen är tjänstepersoner på kommunerna, regionen och länsstyrelsen som arbetar med frågor som rör planering, byggande och markanvändning.

Program

9.00 Incheckning och fika

9.30 Välkomna och inledning

9.35 Statens geotekniska institut (SGI) – Geoteknisk säkerhet i kommunal planering

Maria Freiholtz på SGI kommer och berättar om hur man kan jobba med Geoteknisk säkerhet i samtliga steg i planeringen, Översiktsplan såväl som detaljplan. Hon kommer även att lyfta goda exempel från runt om i landet.

10.30 Paus

11.00 SGI fortsättning

11.30 Länsstyrelsen Blekinges vägledning om invasiva arter

Förekomst av invasiva arter i landskapet påverkar markens lämplighet för olika användningsområden.

Invasiva arter påverkar möjlighet och kostnad för framtida exploateringar. Kunskapsunderlag om förekomst av invasiva arter och försiktighetsåtgärder är viktiga i olika typer av plan- och byggprocesser.

12.00 Lunch för de som anmält sig och transport mot Ronneby Brunnspark och Kallvattenkuren (Kurpromenaden 4)

Vi transporterar oss på valfritt sätt från stadshuset i Ronneby mot Brunnsparken och Kallvattenkuren. Vi stannar på vägen för lunch på Bistro Bakgården till självkostnadspris. Det går att förflytta sig till fots, med bil eller cykel. Det finns även cyklar att hyra vid centralstationen för en snabbare förflyttning.

13.30 Hemmaladdning av elfordon i flerfamiljshus – regelverk och strategier

Det finns flera nyheter inom området laddinfrastruktur, en del är redan beslutade och införda medan andra väntar de kommande åren. Rent strategiskt kan det också finnas olika sätt att ta sig an ändringarna i regelverken.

14.00 Presentation av projekt Gripshunden

Projektledare Anders Engblom berättar om processen att skapa ett museum för Gribshunden.

2015 bärgas en stävfigur från ett vrak i Saxemara skärgård. Det står då klart att vraket är den danska kung Hans flaggskepp Gribshunden som i all sin prakt gått under år 1495. Vraket är fullt av föremål och berättelserna om dessa och skeppet för oss ut i Europa och världen. Projekt Gribshunden är ett lokalt förankrat initiativ för att möjliggöra ett internationellt gångbart besöksmål i Ronneby.

14.40 Paus, fika och tid för att titta på utställningen

I Kallvattenkuren finns, förutom ett projektkontor för projekt Gribshunden, en utställning som pekar på berättelser som kan komma att berättas i ett framtida besöksmål.

15.15 Information om kommunernas plan-grupp

Paulina Sandomierska och Matilda Stjärnfeldt informerar om den nya teamsgruppen för planhandläggarna på kommunerna.

15.30 Vart ses vi nästa gång? Och tack för i dag!

Var:
Ronneby stadshus & Kallvattenkuren
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss