Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2024 klocka 08.30 - 12.00

Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan? Välkommen till nätverksträff!

illustration av två elever som sitter i en skolbänk och en lärare

Välkommen till nätverksträff Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola. Vårens träff handlar om forskningen om hur skolan uppfyller uppdrag om jämställdhet. Är det A eller F? På vilket sätt spelar kön och rådande genusordningar roll för hur tjejer och killar tillgodogör sig utbildning? Och hur kan vi i skolans värld bidra till jämställda villkor?

Målgrupp

Förskolechefer, rektorer, pedagoger och elevhälsa, förskolelärare, studenter förskola/lärarutbildningar, barnrättskoordinatorer, utvecklingsansvariga utbildning/lärande, jämställdhetsstrateger, strateger inom social hållbarhet

Program

9.00-9.10: Välkommen, Länsstyrelsen Kalmar

9.10-10.10: Könsperspektiv på lärande och psykisk ohälsa hos elever

Jakob Lindahl och Boel Kristiansson, Jämställdhetsmyndigheten, presenterar rapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten - En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd utbildning.

10.10-10.20: Paus

10.20-11.20: Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen?

Ilana Manneh, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, presenterar forskningssammanställning som visar att såväl flickor som pojkar stimuleras och utvecklas av undervisning som planeras och genomförs utifrån ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

11.20-11.45: Reflektion och utbyte

Vad betyder forskningen om jämställdhet för praktiker i skolans värld? För hur vi organiserar verksamheten, för styrning och uppföljning? På vilket sätt påverkar detta innehåll i värdegrundsarbete och skolans dubbla uppdrag?

11.45-12.00: Avslutning

Nätverket är ett forum för kunskaps,- och erfarenhetsutbyte samt ska bidra med strategiskt stöd för att uppnå mål för jämställdhet. Nätverket är en samverkan mellan Blekinge och Kalmar läns länsstyrelser i vårt gemensamma uppdrag att stötta verksamheter när det gäller jämställd utbildning, utveckling, studieval, hälsa och att förebygga våld.

symboler för globala målen
symboler för jämställdhet
Var:
Digitalt via Teams. Länk skickas till anmälda deltagare
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 maj klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss