Länsstyrelsen Värmland – Värmland

Jakt och vilt

Den 8 oktober började älgjakten i de större delarna av Värmland. Här finns information om jakttider, hur du rapporterar fällda älgar samt vanliga frågor och svar.

KALENDER

Djur

Afrikansk svinpest i Sverige

För första gången har afrikansk svinpest påträffats i Sverige, i Västmanland. Ännu finns inga fall i Värmland, men det finns flera saker du kan göra på att förhindra smittspridning.

Natur och landsbygd

Avdrag från jordbrukarstöd

Extremt väder kan vara ett skäl för att du ska slippa avdrag på jordbrukarstöden om du inte kan uppfylla skötselvillkoren. Läs mer på vår sida om hantering av torka inom lantbruk och djurhållning.

Djur

Tranor, gäss och svanar

Har du problem med fåglar som skadar din gröda? Här kan du läsa om vad som går att göra samt söka bidrag för ersättning.

Bostadsmarknadsanalys för Värmlands län

Ta del av 2023 års regionala bostadsmarknadsanalys här.

Samhälle

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Undantagsregler tas bort

Från 1 september upphör undantagsreglerna för hundar, katter och illrar vars ägare flytt från Ukraina till Sverige. Länken leder till information från Jordbruksverket.

NYHETER

 • 2023-12-04

  Skogligt rådslag i Mattila

  Torsdag 30 november samlades värmländska aktörer för ett skogligt rådslag i Mattila, Finnskogen. Ett möte för att ta ett r...
 • 2023-12-03

  Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

  År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra be...
 • 2023-12-01

  Årets uppföljning av miljömålen är klar

  Av de 14 miljömål som berör Värmland, bedöms endast ett vara nära att nås till år 2030. Det är målet Grundvatten av god kv...

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss