Illustration sars cov-2

Med anledning av coronapandemin

Tillsammans hjälps vi åt. Följ myndigheternas råd. Skydda dig och andra från smittspridning. Samlad information med anledning av den pågående coronapandemin.

KALENDER

Dags att ansöka om jordbrukarstöd

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du söker stöden under perioden 11 februari–15 april. Du kan göra ändringar i din ansökan till och med den 15 juni. (Jordbruksverket.se)

Besöksmål

Besök våra naturreservat

Besök gärna något av våra naturreservat i vår! De är både till för att skydda värdefull natur och för att vi ska kunna vistas i orörd och intressant miljö.

Bo och leva

Begränsningar för handeln

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla avstånd.

Bo och leva

Råd för dig som driver serveringsställe

Här hittar du svar och förklaringar om särskilda bestämmelser för serveringsställen.

Närbild av ansikte med textrad nedan, Skolan var min trygga plats, hemma känner jag bara oro.

Samhälle

Psykisk hälsa i kristider

I oroliga tider finns risk för att våld i nära relationer ökar. Vi har länkad information, råd och stöd kring psykisk hälsa i samband med pandemin.

Fjäderfä inomhus som syns genom stängt fönster. 

Djur

Utbrott av fågelinfluensa

Det är viktigt att du som djurhållare skyddar dina fåglar och är uppmärksam på förändringar i hälsoläget för att tidigt upptäcka misstänkta fall.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-08

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-03-31

  Samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker

  Länsstyrelsen Värmland genomför samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker i delar av Karlstads och Hammar...
 • 2021-03-29

  Nu kan handelsbolag söka ekonomiskt stöd

  Från och med den 29 mars kan handelsbolag som drabbats ekonomiskt av covid-19 söka ett omsättningsbaserat statligt stöd. S...