28 feb 2024 klocka 09.00 - 12.00

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vattenbryn som visar på övergödning med grön tillväxt i vattnet

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om hur miljöfarlig verksamhet påverkar miljökvalitetsnormer för vatten i Skåne.

Halvdagen vänder sig till dig på kommunen eller Länsstyrelsen som arbetar med vatten och miljökvalietsnormer för vatten enligt miljöbalken. Du kommer att få kunskap om hur vi som tillsynsmyndigheter kan arbeta med tillsyn av punktutsläpp till vatten och verksamheter med diffusa utsläpp samt utsläpp industrin.

Dagen ger även möjlighet att ställa frågor och det blir en avslutande diskussion och workshop som kan ge ett bra erfarenhetsutbyte.

  • Punktutsläpp från avloppsreningsverk
  • Diffusa utsläpp från Lantbruk
  • Utsläpp från industrin

Mötet sker via Skype. Sitt gärna flera i samma rum om ni är från samma organisation så går mötet lättare att genomföra.

Kontakta Niklas Hansson, 010 – 224 13 64, niklas.hansson@lansstyrelsen.se om du har frågor om dagen eller i synnerhet vill skicka in frågor att diskutera under workshop eller frågestunden.

08.45 - 09.00 Test av teknik och uppkoppling för de som önskar

09.00 – 09.10 Välkomna! Inledning, presentation av Arbetsgruppen.

Niklas Hansson, Miljösamverkan Skåne

09.10 – 09.50 Miljökvalitetsnormer för vatten i Skåne och presentation av det digitala åtgärdsunderlaget.

Charlotte Carlsson, Pardis Pirzadeh och Thomas Lakowitz, Länsstyrelsen Skåne

09.50 – 10.00 Paus

10.00 – 10.40 Tillsyn av recipeientkontroll – praktiska erfarenheter från en
tillsynsmyndighet.

Patrik Karlsson, Länsstyrelsen Skåne

10.40 – 10.50 Paus

10.50 – 11.40 Workshop och diskussion enligt gruppindelning

- Punktutsläpp från avloppsreningsverk
- Diffusa utsläpp från lantbruk
- Utsläpp från industrin

11.40 – 11.50 Frågor och diskussion

11.50 Avslut (inkl utvärdering)

Logga Miljösamverkan Skåne
Var:
Skype. En länk skickas ut strax efter 23/2 samt info om hur man ansluter sig till ett skypemöte.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
23 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 februari klockan 08.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss