Grova träd i naturreservaten Strömsholm, Tidö och Slottsholmen

En fältinventering av grova träd i naturreservaten Strömsholm, Tidö och Slottsholmen har utförts i huvudsak under hösten 2002. Totalt inkluderas 1806 grova träd med en stamdiameter över 70 cm. Av dessa har 606 en stamdiameter över en meter och klassas som jätteträd enligt Skogsstyrelsens riktlinjer. Generellt sett är de inventerade bestånden välskötta, men rapporten belyser ett antal områden där omfattande skötselåtgärder är nödvändiga för att förhindra att igenväxning sker. Alla träd är koordinatsatta och ett flertal parametrar är angivna, bl. a. frihuggningsbehov, hålförekomst, vitalitet och förekomst av sällsynta arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_02&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss