Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2024-2025

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsyns-myndigheterna i länet. Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta två år och ska ses över vid behov, dock minst en gång varje år. Enligt 26 kap. 1 a § miljöbalken syftar tillsynsvägledning till att säkerställa att tillsynen bedrivs ändamålsenligt. Tillsynsvägledning ska innehålla följande tre moment: • Stöd och rådgivning till de operativa tillsynsmyndigheterna • Samordning av operativ tillsyn • Uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2024 - 2025 omfattar de kapitel i miljöbalken där Avdelningen för natur och miljö har huvud-ansvar för vägledningen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=267&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss