Fisk och kräftor i Västmanlands sjöar under 150 år

Genom dataläggning och sammanställning av tillgängliga uppgifter om förekomst och utsättning av fisk och kräftor i Västmanlands län under 150 år har vi försökt få en bild av länets sjöar. Vi har dokumenterat över 6000 utsättningar av olika arter i länet inklusive Heby kommun sedan 1892. Utsättningarna har skett i 330 sjöar samt i Mälaren, Hjälmaren och Dalälvens fjärdar. Oftast har dessa utsättningar inte resulterat i nya bestånd, men gös, nors, braxen, siklöja, sutare och ruda har ökat på grund av utsättningar. Röding har etablerats i tre sjöar. Från och med 1970-talet ökade utsättning av fångstfärdig fisk, så kallat put-and-take. Det har främst handlat om utsättning av regnbåge och öring.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=257&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss