Kulturmiljöprogram Skinnskatteberg - delområde Gunnilbo och Heds socken

Det övergripande syftet med Skinnskattebergs kulturmiljöprogram för Gunnilbo och Heds socken är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att dess kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Inventeringen i Skinnskattebergs kommun genomfördes under åren 2017–2019 där samtliga byggnader har inventerats inom i förväg utvalda områden. Urvalet har baserats på det tidigare kulturmiljöprogrammet, men även utifrån var den samlade bebyggelsen återfinns idag. Resultatet om vad som bedömts vara kulturhistoriskt intressant och karaktäristiskt i kommunen presenteras i föreliggande program.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=218&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss