Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av naturvårdsintressanta vedlevande insekter i Västmanlands län 2019–2020

Under åren 2019 och 2020 inventerades naturvårdsintressanta vedlevande insekter i ett antal skogsområden med äldre skog i nordvästra delen av Västmanlands län. Områdena utgjordes huvudsakligen av magrare tallskogar i anslutning till större myrkomplex. Syftet med inventeringen var att undersöka förekomsten av naturvårdsintressanta vedinsekter i en del av länet där de entomologiska värdena historiskt varit relativt okända. Inventeringen resulterade i ett stort antal fynd av naturvårdsintressanta arter som presenteras i denna rapport. Flertalet av de skogsområden som inventerades visade sig vara skyddsvärda med stor betydelse för ovanliga och hotade vedlevande insekter.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=180&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss