Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional kulturarvsstrategi 2021-2026 Västmanlands län

Målsättningen med strategin är att i bred samverkan mellan regionala kulturarvsaktörer identifiera ett antal för länet värdefulla fokusområden för kulturarvsarbetet och hur vi tillsammans kan arbeta strategiskt för att nå resultat inom dessa. I strategin finns formulerade mål för varje fokusområde. Den regionala kulturarvsstrategin är framtagen i bred samverkan mellan kulturarvsaktörer i Västmanland. Deltagarna i arbetet representerar bland annat ideella föreningar, kommuner, Länsstyrelsen i Västmanlands län, museer och Region Västmanland. Kulturarvsstrategin gäller under perioden 2021–2026, med möjlighet till revidering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=34&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss