Nulägesanalys Agenda 2030

Länsstyrelsen har tagit fram en regional nulägesanalys av Agenda 2030 i Västmanlands län som visar på läget. Nulägesanalysen baseras på statistiska jämförelser på övergripande nivå för länets utveckling jämfört med Sverige i sin helhet samt mellan kommunerna i länet. Totalt ingår 79 indikatorer i analysen. Länet ligger särskilt väl till inom Hållbar energi för alla (mål 7) samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen (mål 11). De största utmaningarna för länet finns inom social hållbarhet med målen Ingen fattigdom (mål 1), Ingen hunger (mål 2), God utbildning för alla (mål 4) Minskad ojämlikhet (mål 10) samt Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). Nulägesanalysen har tagit fram av Sweco i nära samarbete med Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2021__1&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss