Inventering av ungskog i Hälleskogsbrännans naturreservat

En inventering av ungskogen i Hälleskogsbrännans naturreservat genomfördes under hösten 2020. Området karaktäriseras av en hög andel skogsmark som är brandpåverkad efter en stor skogsbrand 2014. Det finns mycket stående och liggande död ved i området och den skog som håller på att växa fram efter branden är självföryngrad. För tillfället dominerad av meterhöga lövträd, så som björk, asp och sälg. Tall är det talrikaste barrträdet, men stamtätheten och medelhöjden är lägre än hos lövträden. En hög andel av framförallt asp och sälg har betats av klövvilt. Dessa trädslag har dock höga stamtätheter vilket talar för att de kommer att ha en betydande andel av de beståndsbildande träden i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2021_03&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss