Biotopkartering av några vattendrag i Hedströmmens avrinningsområde

Biotopkartering ingick Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för perioden 2015–2020. Det gjordes inventeringar av två vattendrag: Krabo-Bjursjöbäcken (2015–2016) och övre delarna av Hedströmmens huvudfåra (2018). Syftet var främst att inventera värdefulla vattendrag för att följa upp hur de har utvecklats över tid samt få ett underlag för uppföljning och planering av åtgärder. Biotopkarteringen kan också ge underlag till övervakning samt statusklassning av hydromorfologiska faktorer. Under programperioden utvecklades biotopkarteringsmetodiken och blev mycket mer omfattande, främst för att möjliggöra bedömningar av de morfologiska kvalitetsparametrarna inom vattenförvaltningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2018_20&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss