Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2021-2023

Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet med föroreningsskadade områden i länet. Arbetet med det regionala programmet är ett sätt för Länsstyrelsen att visa på hur arbetet utförs och fortskrider. Programmet tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Det lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, avhjälpandeåtgärder och tillsynsvägledning. Programmet är sammanställt av avdelningen för miljö inom Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet. Programmet består av tre delar; bakgrund, mål, strategi och organisation, lägesredovisning och insatser under året program för de närmaste tre åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2020_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss