Aktörsanalys Livsmedelskedjan i Västmanland

Inom arbetet med den regionala livsmedelsstrategin har det varit viktigt att fördjupa förståelsen för hur livsmedelskedjan i Västmanland ser ut för att förstå vilka åtgärder som bäst bidrar till det övergripande målet, att öka livsmedelsprodukt-ionen i Västmanland. I arbetet med aktörsanalysen framkommer bilden av en primärproduktion som har hög produktivitet och jobbar aktivt med att öka volymerna och där i princip all produktion förädlas i kvarnar, mejerier och slakterier utanför länets gränser. Analysen har fångat upp många spännande verksamheter som försöker hitta nya vägar för att öka framförallt förädlingen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2020_14&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss