Ett kraftfullt verktyg men ingen patentlösning

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver och har därför en central uppgift i att förebygga våld och stödja dem som drabbas. Samtidigt är det många aktörer som behöver samverka för att stödja våldsutsatta och våldsutövare. Många kommuner har därför kvinnofridssamordnare för att stärka kommunernas arbete med våld i nära relationer. Analyskraft har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län att utvärdera effekten av kvinnofridssamordnarna i länet. Åtta av Västmanlands tio kommuner har i dag kvinnofridssamordnare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2019__2&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss