En ofrivillig arena för prostitution och människohandel

Under 2017 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg och Västmanland att tillsammans satsa på en regionkoordinator mot prostitution och människohandel. Länen har gemensamt polis- och åklagarområde och kan se viktiga samverkansvinster tillsammans. Från år 2019 har även Länsstyrelsen Uppsala anslutit och vi har utökat till två heltidstjänster. Förutom det operativa arbetet så gör regionkoordinatorerna en stor del av länens utbildningsinsatser. Dock har det varit ett fåtal satsningar de senaste åren mot hotellen, vilket föranledde att vi såg ett behov av att kartlägga deras uppfattning om förekomst av prostitution samt behov av stödinsatser. Med anledning av detta genomförde Länsstyrelsen Västmanland denna kvantitativa kartläggning under början av 2019.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2019__1&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss