Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägledning för kommunal viltförvaltning

Denna vägledning har som syfte att stödja kommunerna i sitt arbete med en resurseffektiv och konsekvent viltförvaltning. En kommuns markinnehav är ofta splittrat, består av små fastigheter, ligger tätortsnära och genomkorsas ofta av kraftigt trafikerade vägar. Det är därför av största vikt att viltförvaltningen på kommunal mark bedrivs med hänsyn till viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar. Kommunen har också en viktig roll som kunskapsbärare och informationsspridare till medborgarna. Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med höga etiska värderingar och grundsynen på viltet bör vara att det är en resurs för samhället. När omvärlden förändras, till exempel när ett nytt viltslag etablerar sig, är det också viktigt att kommunen som markägare kan agera i ett tidigt skede.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss