Säljägarnas kust - Stenåldersinventering av 2014 års brandområde

Under hösten 2015 och under fältsäsongen 2016 har en specialinventering av stenåldersboplatser genomförts av det område som eldhärjades under 2014 i Norberg-Sala. Tre inventerare, Roger Wikell, Anette Färjare och Mattias Pettersson (Mattias deltog 2015) genomförde inventeringen vilket resulterade i att 8 boplatser och 3 fyndplatser med förhistorisk slagen kvarts lokaliserades. Samtliga dateras till mesolitikum – äldre stenålder, vilket vi kallar tiden fram till 4000 före år 0. Tre boplatser ligger på hög höjd i landskapet, som för 10 500–10 000 år sedan utgjorde små öar i den yttersta skärgården. Det finns således indikationer på att säljägare varit på enstaka besök tidigt vid dagens Märrsjön och Ugglemossen. Dock är det för 9 500 – 9 000 år sedan som området på allvar tas i anspråk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss