Kulturhistorisk inventering inom 2014 års brandområde

Under sommaren 2014 drabbades Västmanlands län av en stor skogsbrand. Branden medförde att stora arealer skogsmark blottlades och kulturlämningar som tidigare hade dolts under vegetationen blev synliga. En mindre mängd kulturlämningar inom området var sedan tidigare kända. Efter branden blev det tydligt att det fanns ett behov av att skade- och nyinventera dessa lämningar. Under 2015 och 2016 har Länsstyrelsen genomfört inventering. En av frågeställningarna var om det inom brandområdet fanns lämningar från stenåldern. En annan fråga var om det kvarstod något av skogsbrukets kolningsanläggningar. Inventeringarna har givit mycket ny kunskap om Västmanlands läns tidigaste historia. Flera stenåldersboplatser påträffades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss