Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Enkätundersökning om skador i gröda av stora betande fåglar (2012-2014)

Stora betande fåglar, som tranor, svanar och gäss, kan orsaka stora skador i jordbruket. Skadorna orsakas av bete, men även nedtrampning. Många av dessa arter är fredade och därför betalar staten ersättning för de skador de orsakar. Endast ett fåtal rapporter om skador orsakade av stora betande fåglar har inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, trots att flera av arterna förekommer i hela länet samt att vi ser en ökande population av flertalet av dem i hela landet. Länsstyrelsen vill undersöka varför få skador rapporteras. Är det så att skador orsakade av stora betande fåglar inte rapporteras eller förekommer inga skador av dessa i länet? För att få svar på detta skickade Länsstyrelsen i Västmanland ut en enkätundersökning till potentiellt berörda brukare i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss