Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

32 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2015

De naturliga fiskbestånden i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan. Det handlar t.ex. om fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning, övergödning m.m. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på fiskbestånden. Man får därmed även ökad insikt om vilka åtgärder som skulle behövas om allt inte står rätt till. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av reglering och vandringshinder. Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_22&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss