Strategi - Alkohol, narkotika dopning och tobaksförebyggande arbete i Västmanland 2014-2016

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet är ett av flera viktiga folkhälsoområden. Det är också en viktig utvecklingsfråga för kommuner och län som ytterst handlar om hur vi vill att det ska vara att leva och bo i vårt län. Om vi tillsammans lyckas vända den negativa utvecklingen och minska de skadeverkningar som uppstår av bl a narkotikabruk, dopning, rökning och överdriven alkoholkonsumtion, kommer arbetet bli en viktig tillväxtfaktor för länet. ANDT- strategin har utarbetats i nära samverkan mellan Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Polismyndigheten och Landstinget Västmanland. Pågående arbete har kartlagts och nya områden för utveckling har identifierats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_7&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss