Lavar och luft i Västmanland – en uppföljning av lavfloran på träd mellan 1995 och 2013

Lavar är känsliga för luftföroreningar och används ofta för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Undersökning av lavfloran ingår inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län och utfördes första gången 1995 och återinventeringar har gjorts 2001, 2007 och nu senast 2013. Syftet med undersökningen är att studera lavflorans utveckling på träd och vad förändringen av lavvegetationen berättar om dagens luftföroreningssituation i länet. Jämförelser görs sedan med tidigare inventeringar. Undersökningen omfattar träd i två typer av miljöer med olika föroreningsbelastning - landsbygdsträd och tätortsträd. Övervakning av landsbygdsträden ger en uppfattning om bakgrundstillståndet inom Västmanlands län samt att de används som referensträd till tätortsträden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_5&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss